Cursussen InsoGoat / Capralon

Ook in het najaar van 2020 zijn de  cursussen van Anne-Riet Boerenkamp (InsoGoat) en Lonneke Delhaes (Capralon) weer te volgen.

Door de aanhoudende coronamaatregelen zullen ze, net als in het voorjaar, online worden gegeven. Elke cursus bestaat uit 2 middagen van 13.30 tot15 uur.

De onderwerpen van de curusssen die online beschikbaar komen zijn :

 • uiergezondheid
 • anatomie
 • vruchtbaarheid en voortplanting
 • transitie

De data voor de curusssen worden in samenspraak met de deelnemers bepaald op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn.

In het kader van Duurzame Geiten Keten Zuivel worden aan elke cursus 5 punten toegekend.

De kosten voor elk van deze cursussen bedragen €95,- per deelnemer.

Mocht u interesse hebben, laat het ons dan weten!

Anne-Riet Boerenkamp ( 06 13 91 54 65) of Lonneke Delhaes ( 06 29 50 16 80

 

Toelichting op de cursussen

Uiergezondheid:

middag 1:

 • anatomie en werking van de gezonde uier en speen
 • melken en afwijkingen van het uier in relatie met de uiergezondheid
 • celgetal en interpretatie van celgetallen

middag 2 :

 • Kiemgetal en interpretatie van kiemgetal in relatie tot celgetal
 • factoren van invloed op kiem- en celgetallen
 • ondersteuning en aanpak van uiergezondheidsproblemen

Transitie:

Middag 1:

 • (mogelijke) oorzaken van problemen
 • de lever als "sleutel"orgaan
 • mogelijke oplossingen

Middag 2:

 • Aandoeningen in de transitieperiode
 • pensverzuring
 • praktijkcijfers rond aflammeren; leeftijd, conditie en aantal lammeren in relatie tot uitval en baarmoederontsteking

Anatomie

Middag 1:

 • gehele maagdarmstelsel; organen en functie
 • pensontwikkeling
 • verschillen tussen lam en geit

Middag 2:

 • overige organen (zoals hersenen, longen en voortplantingsorganen) en functie
 • verschillen tussen lam en geit

Vruchtbaarheid en voortplanting

Middag 1:

 • Voortplantingscyclus en hormonen
 • seizoensbreeder; wat voor consequentis heeft dit?
 • opfok en dekken (lichtschema,...geiten per bok etc.)

Middag 2:

 • Melkgeiten : naturlijke dekking ten opzichte van KI
 • Geit selectie: waar wil ik mee verder fokken?
 • Triple A