Cursussen InsoGoat/Capralon

Ook in 2019 geven Anne-Riet Boerenkamp (InsoGoat) en Lonneke Delhaes (Capralon) weer inspirerende cursussen voor geitenhouders. Door hun verschillende deskundigheden kunt u cursussen verwachten die alle facetten van de melkgeitenhgouderij omvatten.

Door de beperkte groepsgrootte (minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers) kunt u veel interactie onderling en met de cursusleiders verwachten. Ook is er ruimte voor eigen vragen, onderwerpen of casussen. In het kader van Duurzame Geiten Keten Zuivel worden aan elke cursus 5 punten toegekend.

Nieuwe data en locaties van de cursussen:

  • Algemene cursus opfok : 2 september 2019; Oirschot : VOL
  • Algemene cursus melkgeiten : 10 september 2019; Oirschot: deelname nog mogelijk
  • Verdiepende cursus uiergezondheid : 12 september 2019; Arnhem: VOL
  • Verdiepende cursus transitie : 1 oktober 2019; Arnhem : deelname nog mogelijk

De algemene curus opfok en de verdiepende cursus uiergezondheid zijn vol. Nieuwe data voor deze cursussen worden gepland, zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Reageer dus gerust als u alsnog belangstelling heeft.We houden u dan op de hoogte van de nieuwe cursusdata!

Voor de cursussen fytotherapie en anatomie zullen binnenkort de data worden bekendgemaakt. Opgeven hiervoor kan ook nog steeds

Informatie over de verschillende cursussen:

Er zijn twee algemene cursussen, die beide 1 dag duren (10.00 - 16.00 uur)

Algemene curus opfok : Alle aspecten die van belang zijn voor een goede, gezonde opfok worden besproken. Van het tijdig herkennen, behandelen en voorkomen van aandoeningen bij lammeren tot het juiste biestmanagement, groei in de melkperiode en tips rondom het spenen.

Algemene cursus melkgeiten : De thema's die aan de orde komen zijn onder andere het aflammeren, de uiergezondheid, bedrijfsaandoeningen en vruchtbaarheid.

De cursussen kosten 300 € exclusief BTW (inclusief koffie/thee/lunch). Volgt u beide cursussen, dan worden die als pakket aangeboden voor 450 €.

De verschillende verdiepende curussen gaan in op specifieke onderdelen van de melkgeitenhouderij en duren 1 middag (13.00 - 16.00 uur). Bij minimaal 5 aanmeldingen worden tijd en plaats van de cursus gepland.

  • Cursus uiergezondheid : behandelt de achtergronden bij celgetal, kiemgetal en mastitis. U krijgt tips om een uiergezondheidsprobleem te voorkomen en indien nodig aan te pakken.
  • Cursus transitie : behandelt de achtergronden en problematiek rond de hoogdrachtoge en net afgelamde geit. Wat kan er fout gaan, hoe herken ik dat op tijd en vooral hoe voorkom ik het.
  • Cursus anatomie : geeft inzicht in de bouw van de geit (anatomie en fysiologie). Waar zitten al die organen? Waar dienen ze voor? Wat kan er mis gaan? Een kijkje aan de binnenkant !
  • Cursus fytotherapie en vitaminen/mineralen : gaat in op de (on)zin van het gebruik van middelen van plantaardige oorsprong en waar de grens ligt met gebruik van antibiotica. Hoe beoordeel ik een product van plantaardige oorsprong? Ook wordt aandacht besteed aan de functie van de verschillende vitaminen en mineralen.

De cursussen kosten 150€ exclusief BTW (incl. koffie/thee)

Heeft u interesse in één van deze cursussen of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Anne-Riet Boerenkamp ( 06 13 91 54 65) of Lonneke Delhaes ( 06 29 50 16 80)