Cursussen InsoGoat / Capralon

Ook in 2020 geven Anne-Riet Boerenkamp (InsoGoat) en Lonneke Delhaes (Capralon) weer inspirerende cursussen voor geitenhouders en periferie. Door hun verschillende deskundigheden kunt u cursussen verwachten die alle facetten van de melkgeitenhgouderij omvatten.

In het kader van Duurzame Geiten Keten Zuivel worden aan elke cursus 5 punten toegekend.

In juni kunnen nog 3 cursussen  ONLINE worden gevolgd:

uiergezondheid ( 2 en 5 juni), anatomie (9 en 12 juni) en vruchtbaarheid & voortplanting (19 en 23 juni)

 

Bij voldoende aanmeldingen worden nieuwe data gepland voor de cursussen die nu vol zijn. Aarzel dus niet om bij ons  aan te geven dat u interesse heeft !

Omdat onduidelijk is hoelang en in welke mate de restricties in verband met het corona-virus nog gaan duren EN omdat enkele deelnemers in voorgaande jaren de afstaond tot de cursuslocatie te ver vonden, hebben we besloten de cursussen nu ook online aan te bieden. De cursussen die normaal een middag beslaan, worden in de online versie over 2 middagen van 1,5 uur verdeeld (13.30 - 15.00 uur). Omdat we interactie en de mogelijkheid om vragen te stellen erg belangrijk vinden, kunnen er minimaal 5 en maximaal 8 personen per keer deelnemen.

De volgende cursussen zijn online beschikbaar 

Uiergezondheid:

 • 26 en 29 mei
 • 2 en 5 juni

Transitie:

 • 8 en 12 mei (vol)
 • najaar 2020 (opgeven voor deelname al wel mogelijk)

Anatomie 

 • 19 en 22 mei (vol)
 • 9 en 12 juni

Vruchtbaarheid en voortplanting:

 • 26  en 29 mei (vol)
 • 19 en 23 juni
Toelichting op de cursussen

Uiergezondheid:

middag 1:

 • anatomie en werking van de gezonde uier en speen
 • melken en afwijkingen van het uier in relatie met de uiergezondheid
 • celgetal en interpretatie van celgetallen

middag 2 :

 • Kiemgetal en interpretatie van kiemgetal in relatie tot celgetal
 • factoren van invloed op kiem- en celgetallen
 • ondersteuning en aanpak van uiergezondheidsproblemen

Transitie:

Middag 1:

 • (mogelijke) oorzaken van problemen
 • de lever als "sleutel"orgaan
 • mogelijke oplossingen

Middag 2:

 • Aandoeningen in de transitieperiode
 • pensverzuring
 • praktijkcijfers rond aflammeren; leeftijd, conditie en aantal lammeren in relatie tot uitval en baarmoederontsteking

Anatomie

Middag 1:

 • gehele maagdarmstelsel; organen en functie
 • pensontwikkeling
 • verschillen tussen lam en geit

Middag 2:

 • overige organen (zoals hersenen, longen en voortplantingsorganen) en functie
 • verschillen tussen lam en geit

Vruchtbaarheid en voortplanting

Middag 1:

 • Voortplantingscyclus en hormonen
 • seizoensbreeder; wat voor consequentis heeft dit?
 • opfok en dekken (lichtschema,...geiten per bok etc.)

Middag 2:

 • Melkgeiten : naturlijke dekking ten opzichte van KI
 • Geit selectie: waar wil ik mee verder fokken?
 • Triple A

De kosten voor elk van deze cursussen bedragen €95,- per deelnemer.

Bel of mail gerust als u wilt deelnemen of als u meer informatie wenst.

Data van andere onlinecursussen, herhalingen van een cursus, of (zodra dat weer mogelijk is) cursussen op locatie, worden op deze website bekend gemaakt zodra daarover meer bekend is.

Nog niet online beschikbaar zijn de algemene cursussen opfok en melkgeiten ( zie informatie hieronder) en de cursus fytotherapie/vitaminen/mineralen.

Mocht u interesse hebben in een cursus die nog niet online is of in de toekomst op locatie, laat het ons dan ook weten. U wordt dan op een wachtlijst gezet en wordt gemaild zodra er meer bekend is.

Nog niet online 

Er zijn twee algemene cursussen, die beide 1 dag duren (10.00 - 16.00 uur)

Algemene curus opfok : Alle aspecten die van belang zijn voor een goede, gezonde opfok worden besproken. Van het tijdig herkennen, behandelen en voorkomen van aandoeningen bij lammeren tot het juiste biestmanagement, groei in de melkperiode en tips rondom het spenen.

Algemene cursus melkgeiten : De thema's die aan de orde komen zijn onder andere het aflammeren, de uiergezondheid, bedrijfsaandoeningen en vruchtbaarheid.

De cursussen kosten 300 € exclusief BTW (inclusief koffie/thee/lunch). Volgt u beide cursussen, dan worden die als pakket aangeboden voor 450 €.

Heeft u interesse in één van deze cursussen of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Anne-Riet Boerenkamp ( 06 13 91 54 65) of Lonneke Delhaes ( 06 29 50 16 80)