Bokjes in beeld

Op verschillende locaties in Nederland zijn afgelopen jaar de workshops "bokjes in beeld" georganiseerd. Een klein aantal geitenhouders heeft daaraan deelgenomen. In de workshops werden onder andere de goede en minder goede kanten van de verschillende ketenonderdelen die betrokken zijn bij de slachtbokjes besproken.  De grootste knelpunten lagen voor de geitenhouders bij de (soms periodiek te krappe) slachtcapaciteit en de regelgeving rond stallenbouw.

Op de ketenonderdelen handelaren, slachterij en verwerking heeft de indiviudele boer niet veel invloed, maar door de beroepsorganisaties van de melkgeitenhouderij wordt achter de schermen veel overlegd. 

Op het ketenonderdeel "productie" ( het leveren van de slachtbokjes) heeft de geitenhouder zelf wel invloed. Uit de bijeenkomsten kwamen verschillende tips die het succesvol leveren van slachtbokjes mogelijk maken. 

 • Goede verhouding met de handelaar. Geitenhouders die goed communiceerden met hun handelaar hadden over het algemeen geen klagen over de afzet. Communiceren gaat dan over : de data van het aflamseizoen, de te verwachten aantallen bokjes per week ( en deze dan ook daadwerkelijk leveren), de kwaliteit van de bokjes, tijdig melden van mogelijke afleverproblemen ( ziekte)  etc.
 • Geboortespreiding : Verschillende geitenhouders pasten ( soms al jaren) met succes geboortespreiding toe, om de capaciteit van de lammeropfok-locatie niet te overschrijden en of buiten de piek bokjes te kunnen leveren ( naast andere beweegredenen)
  • overberzetting in de opfokstal voorkomen : overbezetting leidt zoals bekend al snel tot een hogere ziektedruk. Dat leidt op zijn beurt weer op zijn minst tot minder groei, maar waarschijnlijk ook tot mindere kwaliteit van de bokjes en in het ergste geval tot de noodzaak tot medicineren (en dus uitstel van het gewenste slachtmoment/slachtgewicht).
  • Als het lukt om bokjes te leveren op momenten dat het bij de slachtlijn minder druk is (buiten de piek) is afzet in het algemeen geen enkel probleem
 • Goede biestvoorziening : een goede start en bescherming in de eerste paar weken is essentieel voor het tijdig (en gezond)  bereiken van een goed slachtgewicht. Beste resultaten worden geboekt met het voeren van geitenbiest, waarbij moet worden opgemerkt dat dat dan wel goed moet worden uitgevoerd (vooral voor wat de kwaliteit van de biest betreft) en niet voor iedereen uitvoerbaar is.
 • Snelle groei om het slachtgewicht te bereiken voordat de moeilijke periode aanbreekt met verminderde afweer vanuit de biest. Dit is o.a. te bereiken door een geconcentreerder poeder te voeren en/of een poeder met een hoger vetgehalte.
 • Juist klimaat. In zijn algemeenheid is een koudere omgeving ( mits tochtvrij en diep ingestooid) geen probleem, alleen gaat groei verloren aan het warm houden van het lam. 
 • Methode van melkgift : Alle soorten melkgift (automaat, gootjes, emmers) kunnen prima werken, alleen het voeren van koude melk zorgt ervoor dat energie voor groei voor een deel verloren gaat in het opwarmen van het lichaam.
 • Aandacht en zorg : sommige geitenhouders kozen er bewust voor om de bokjes tussen de geitjes op te fokken om gegarandeerd te zijn van voldoende aandacht voor alle lammeren.

 

 

 

                   

0)